Tuesday, April 20, 2010

乜乜:一個比意外更意外的名字

上次小手工場,人家忘記我的名字,叫我X乜乜,引來全場大笑,就這我多咗個綽號「乜乜」,不過我很喜歡這意外的「收穫」。是日賣出四條手錬,大喜!!

No comments: